Vi anbefaler også å lese på BARNAS RETT.no og forumet Redd Våre Barn
Er du i tvil om saksbehandleren din, sjekk Svartelistene (pdf dok) lenger ned i høyre marg
Her finner du “de folkevalgtes” e-post adresser og telefonnnumre
Web-Tv fra Stortingssalen direkte Database med oppslag om Medikamenter og Bivirkninger

FNs barnekonvensjon skal gi barn klagerett - Norden sier "Nei!"

Tirsdag 26/2 signerte 20 land en tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon som skal gi barn rett til å klage. Eneste nordiske land som signerte var Finland.

Norge har flere ganger blitt dømt for brudd på mennskerettighetene mht barn. Sverige er dømt enda flere ganger i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, i barnevernsaker. Danmark har omtrent tilsvarende politikk som Norge og Sverige mht barnevern.

FN har kritisert Norge for å fjerne for mange barn fra foreldre, for ikke å sørge for å få de tilbake, og for å ikke å ha tilsyn med de som er fjernet fra sine familier.

Når nå FN vil ha klagerett for behandlingen barn får i sine land, så underskriver ikke Norge, Sverige og Danmark.

http://www.childrightsnet.org/NGOGroup/childrightsissues/ComplaintsMechanism/

Det er patetisk å se hvordan organisasjoner og politiske parti, som støtter opp om Norges barneverns- og familiepolitikk, stiller seg undrende til hvorfor Norge ikke underskriver. Regjeringen vet tydligvis bedre hva de holder på med, og skjønner at de vil gi ris til egen bak om de undertegner. Det er lenge siden de varslet at de ikke ville underskrive.

Det er imidlertid trist for Norges barn, og for oss som arbeider mot regjeringens destruktive familiepolitikk. Ikke at jeg setter stor pris på overnasjonale lover. Imidlertid hender det titt og ofte at maktfordelingen ikke fungerer i land, og mennesker undertrykkes. Da er overnasjonale lover et substitutt for manglende maktfordeling og fred for individ og familie mm.

Siterer litt fra Aftenposten og journalist Henryk E. Malinowski sin “Hellige kuer i Norge”:

Raundalen-utvalget har innført et nytt begrep: «barnets utviklingsstøttende tilknytning». «Vi har ikke funnet forskningsbaserte holdepunkter som bekrefter eller avkrefter at det har avgjørende egenverdi for barn å vokse opp med sine biologiske foreldre», sier han. Stalin kunne ikke sagt det bedre.

Barnevernet i Norge har overtatt rollen som den stygge ulven man pleide å skremme barn med i gamle dager. Det må være et paradoks i et demokratisk land.

http://www.aftenposten.no/meninger/Hellige-kuer-i-Norge-6772996.html#.T06A7Cwwua6

Ja, nå trenger vi visst klageinstanser!

Vist 317 ganger. Følges av 1 person.