Vi anbefaler også å lese på BARNAS RETT.no og forumet Redd Våre Barn
Er du i tvil om saksbehandleren din, sjekk Svartelistene (pdf dok) lenger ned i høyre marg
Her finner du “de folkevalgtes” e-post adresser og telefonnnumre
Web-Tv fra Stortingssalen direkte Database med oppslag om Medikamenter og Bivirkninger

Viser arkivet for stikkord barnevernlovrvbgfsrbarnasrettreddvårebarnreddbarnavåre

GFSR, RVB og BarnasRett.no sin HØRINGSUTTALELSE til departementet

GFSR, RVB og BarnasRett.no har skrevet høringsuttalelse sammen. Det er trolig den mest avslørende høringsuttalelsen departemenetet får MOT den påtenkte forferdelige barnevernloven.

Departementets skriv om saken heter:
“HØRINGSNOTAT – FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV 17. JULI 1992 NR. 100 OM BARNEVERNTJENESTER (BARNEVERNLOVEN)”

Dere finner det på denne forenklede adressen:
http://tinyurl.com/forverring

Vårt svar, høringsuttalelsen finner dere her:
http://dokument.r-b-v.net/uttalelse-endring-barnevernlov.pdf

Uredelighet og forkastelsen av faglighet

I vår kultur har politikerne vert foregangspersoner i å avskaffe meningen med begrep som “sannhet”. Ikke minst innenfor de “fag” som ligger nærmest Barne- og likestillingsdepartementet.

Dette bærer høringsnotatet preg av. Eks:

Departementet skrev:

Forskning viser at adopsjon gir tryggere og mer forutsigbare oppvekstrammer enn fosterhjemsplassering, på grunn av muligheten foreldrene har til å kreve tilbakeføring etter bvl. § 4-21. Barns uvisshet om varigheten av fosterhjemsplasseringen kan ha stor betydning for deres utvikling. En undersøkelse av Bohman og Sigvardsson 1985 viste for eksempel at ved en alder av 15 år var det ingen forskjell mellom adoptivbarn og ”vanlige” barn. Men både fosterbarn og tilbakeførte barn gikk det dårligere med. (s. 39)

Vi skrev:

Misbruk av forskning.

I voksen alder gikk det best med de som hadde fått være hos sine påstått for dårlige foreldre.

Hvordan gikk det med foreldrene som ble hundsett med av bedrevitere og deres sosiale eksperimenter på familiene? Det var ikke med i undersøkelsen. Som man skal få se lengre ned, så har forskerne alarmerende kunnskap om foreldrene til barnevernsbarn, og nødvendigheten av gode sosiale relasjoner generelt.

Departementets folk eier altså ikke skam eller integriteten man kan forvente skal følge med demokratiets høye posisjoner.

Departementet skrev:

utenlandske undersøkelser konkluderer med at tidlig adopsjon generelt gir det beste utfallet hva angår barnets tilknytning og dets kognitive, emosjonelle og atferdsmessige utvikling, sammenlignet med barn som plasseres i fosterhjem eller institusjon. (s. 39)

Vi skrev:

Ikke sammenlignet med det å la barnet vokse opp hos sine foreldre, eller i det minste i den
nærmeste slekt. Argumentet er derfor irrelevant.

På samme måte argumenterte de overfor menneskerettigheter og internasjonale forpliktelser.

Les selv hvilken skandaløs linje departementet får legge seg på, uten at media bryr seg. Både mht faglighet og ærlighet.


Vi anbefaler våre medlemmer å gå til Forumet- Redd Våre Barn