Vi anbefaler også å lese på BARNAS RETT.no og forumet Redd Våre Barn
Er du i tvil om saksbehandleren din, sjekk Svartelistene (pdf dok) lenger ned i høyre marg
Her finner du “de folkevalgtes” e-post adresser og telefonnnumre
Web-Tv fra Stortingssalen direkte Database med oppslag om Medikamenter og Bivirkninger

Viser arkivet for stikkord barnevernovergrephjermannfascismepropagandaideologiløgner

Seminar som går inn i galskapens historie

Hjermann & co har holdt galehus.

Dette er postmodernismens babbel og vitenskapsforkastelse på sitt verste. Velkommen til barneombudets, Raundalens og andres middelalderiske tenkeverktøy kombinert med moderne opinionsdanning.

Reidar Hjermann er en av de farligste personer i dagens Norge. Den propagandaen han kjører mot familiene kan ikke bevises mer enn man kan bevise behov for jødeutryddelse. Det er regelrett forferdelig hets og ondsinnet og usaklig agitasjon rettet mot familien.

Det han, og hans subjektive totalitære trosfeller egentlig hevder, er at evolusjonen var totalt mislykket for menneskets vedkommende. Eller at Gud misset totalt når han skapte mennesket.

FOR, i følge disse skapfascistene så fungerer ikke den biologisk betingede familien, og dette må løses med massiv overvåking og en enorm politistat. Dette fascistiske aparatet skal bryte ned alt privatliv og sette menneskerettighetene fullstendig til side for å redde opp til annethvert barn fra inbildt skjødesløse foreldre som lever stort sett bare i disse fantastenes hjerner.

Hjelpe meg, for en galskap disse middelalderisk tenkende platonister påfører samfunnet.

“Vi tror, mener, føler, tenker” er for disse mye viktigere enn empiriske beviser.

De forkaster altså vitenskapen, matematikken og logikken til fordel for sine egne fantasier, og underbygger med påstander og enkelthendelser som skal skremme folk inn i deres nye lysende orden:

Der det tredje riket mislyktes med sin nasjonalsosialisme kommer “barnesosialismen” eller “omsorgsfascismen”.

For dette er like mye fascisme som nasjonalsosialisme.

Mordet Hjermann misbruker som eksempel, ble IKKE UTFØRT AV NATURLIG FAMILIE, MEN STEFAR.

Men så redelig er ikke Reidar Hjermann at han skiller. Til tross for at det er bevist å være flere ti-talls ganger farligere for barn, med alle mulige ikke-biologiske sosiale oppkonstrueringer enn på den tryggeste plassen på jord: Hos KUN sin biologiske mamma, og helst også en biologiske pappa.