Vi anbefaler også å lese på BARNAS RETT.no og forumet Redd Våre Barn
Er du i tvil om saksbehandleren din, sjekk Svartelistene (pdf dok) lenger ned i høyre marg
Her finner du “de folkevalgtes” e-post adresser og telefonnnumre
Web-Tv fra Stortingssalen direkte Database med oppslag om Medikamenter og Bivirkninger

Viser arkivet for stikkord maktmisbruk

FÅ SNØBALLEN TIL Å RULLE!

Hver demonstrasjon mot barnevernsovergrep vekker nye mennesker. Arbeidet på nett med forum, facebookgrupper, Youtube o.a. vekker nye mennesker.

DET er hva vi holder på med: AKTIVERER FLERE MENNESKER.

Desto flere mennesker vi får vekket, desto flere lederressurser, bedre fotografer, bedre artister, bedre personer til å lage film, etc. Altså mer effektive spredningskanaler.

Vi får en snøball til å rulle. På noen år er vi gått fra en håndfull aktivister til tusenvis.

I denne “causen” er vi nesten 34000 mennesker!
http://www.causes.com/ikkebarnet

Det dukker opp stadig nye grupperinger mot barnevernsovergrep. Fortsetter vi slik blir vi til sammen hundretusener i grupper og fora, i hjem og kommunestyrer, osv – og en ustoppelig kraft.

Det er imidlertid så få som skjønner hva vi (de) holder på med… Stadig spør de om hva som rent praktisk kan gjøres. Vi gjør imidlertid noe veldig viktig. En japansk militær leder skal ha sagt, når Japan angrep USA:

- Jeg er redd vi nå vekker en sovende kjempe!

Det er nettopp hva vi holder på med. Den sovende kjempen er de millioner (bare i Norge) som tror på biologisk familie. Alle som har opplevd mirakelet når et barn fødes inn i en familie, har potensialet til å skjønne hva dette dreier seg om.

Disse millioner er mye sterkere enn Storting og Regjering. Disse millioner har makt over hvem som skal være politikere på nasjonalt plan! Bare det å påvirke noen få prosent(!) av velgerne kan forstyrre maktbalansen, og skake det politiske etablisementet!

Vær med å vekke den sovende kjempen! Få snøballen til å rulle!

Uheldig samarbeid mellom etater

En grusom dag var det da mannen min i midten av juni fikk vite at hans 6,5 år gamle datter var blitt seksuelt misbrukt av sine tenårings halvbrødre. Bupa var etaten som visstnok først fikk vite om overgrepene og som varslet barnevernet. De informere barnevernet om at begge brødrene hadde utført ugjerningen. Barnevernet valgte å legge morens subjektive historier om mannen min til grunn, for det første å drøye en hel mnd med å gi ham den viktige beskjeden om overgrepene, og for det andre at det bare var den ene broren som stod bak overgrepene, hvilket var direkte løgn. Hans øyeblikkelige krav var at begge overgriperne skulle fjernes fra hans datter umiddelbart. Bupa og barnevernet overhørte hans ønsker og lot den ene broren bo sammen med datteren i lang tid etterpå. Barnevernet instruerte datteren om å lyve for faren sin, fordi de selv skulle fortelle hva som hadde skjedd. Det er helt sjokkerende at barnevernet kan oppfordre et barn til å lyve for en far, og det er jo på sin plass å spørre om hvor barnevernets instruering av barn slutter.I møte med barnevernet,kom det frem at verken barnevernet eller Bupa hadde politianmeldt overgrepet. Etter rådføring med en advokat,klaget mannen min barnevernet inn for fylkesmannen. Han fikk ikke medhold i at barnevernet hadde brukt for lang tid på å informere ham. Barnevernet kan tydeligvis gjøre hva de vil, hvis de mener at de har en grunn for det. Det eneste Fylkesmannen ga barnevernet en liten “skrape i lakken” for, var at de hadde ventet for lenge med å politianmelde de seksuelle overgrepene.

Mens denne grusomme saken pågikk, og Bupa og barnevern dekket hverandre, dukket det plutselig opp falske anklager om mannen min og meg. I en samtale med BUPA hvor både moren og den ene broren var tilstede, fortalte plutselig datteren om at faren slo meg og lugget henne, at jeg både slo, sparket og kløp henne. Politet opprettet sak mot oss uten at vi var klar over det, og min bistandsadvokat ringte først meg og fortalte om disse alvorlige beskyldningene i begynnelsen av juli. Mulig at det var taktikk og et spill for galleriet for å få meg til å “bite på agnet” om at jeg hadde det så vondt og at mannen min slo meg, slik at jeg ville servere hans “hode på et fat” for både politiet og barnevernet som hadde dannet seg et “skrekkens” bilde av hvem han var utfra morens uttalelser. Men siden alle beskyldningene var usanne, hadde jeg ingen problemer med å fortelle om saken til mannen min. Han derimot ble ikke kontaktet av sin bistandsadvokat, men måtte selv ta kontakt. Dette skjedde bare 2 dager før datteren skulle i et dommeravhør, hovedsaklig om overgrepene. Mannen min satt på viktig informasjon i den saken, men hans vitneutsagn var ganske tydelig ikke ønsket, siden politiet ikke ville ta noe vitneavhør av ham før dommeravhøret. Dommeren som skulle utføre dette avhøret, og prøve å få fram sannheten i det som hadde skjedd, hadde bare noen dager tidligere sittet med moren i avhør og snakket med henne på telefonen og utfra hennes uttalelser og Bupa, på eget initiativ anbefalt henne og datteren om å gå i dekning for å beskytte seg mot mannen min. Hvordan kan en slik dommer/politibetjent være objektiv i et slikt dommeravhør? Det verst tenkelige skjedde selvsagt, at datteren ikke ville fortelle noe nevneverdig om de seksuelle overgrepene, så da dommeren snudde det hele til å handle om hvordan forholdene var hjemme hos oss gjentok datteren at faren slo meg og at jeg slo, sparket og kløp henne. Vi trodde ikke våre egne ører da vi fikk vite hva som hadde blitt sagt, siden datteren bare noen dager tidligere hadde vært hos oss på vanlig samvær. Siden den dagen i slutten av juni har vi ikke sett jenta og er helt fortvilet. Jeg har avkreftet både i politiavhør og rettsmøte at det skal være et snev av sannhet i det som har blitt framlagt, og det er sjokkerende og helt ubegripelig at en sak som handlet om overgrep, med ett ble snudd om for å handle om vold. Barnevernet har i ettertid ikke gjort noe for å kontakte mannen min for å gi noe informasjon om hva som skjer i overgrepssaken, og de har ikke på noen måte kunne gi noen garanti for at begge brødrene skal holdes unna datteren hans i lengre tid. De forespeilet at det ville være en midlertidig omplassering.

All vår iver etter å komme i kontakt med barnevern og politi har bare blitt lagt til side, henlagt eller overhørt. Det oppleves helt forferdelig, og meget belastende å ikke få sett datteren og stedatteren sin på 5 mnd og bli stemplet som voldelig. For min egen del kan det hele koste meg jobben som pedagogisk leder i en barnehage. At politiet bruker over 5 mnd på å behandle saken gjør det hele ikke noe bedre. Det finnes ikke noe menneskelig aspekt i deres måte å behandle folk på. Vi blir stemplet som voldelige, og får utstedt besøksforbud utfra allmenne hensyn. Det er tydelig at vi bare er ett saksnummer eller en sak. Politijuristen er avvisende og viser ingen forståelse for hva vi som uskyldige går igjennom, og de sier at de har hatt 7 etterforskere på saken, men hva i alle dager har de undersøkt? Det har ikke blitt tatt en eneste telefon til noen av våre arbeidsplasser, tidligere arbeidsgivere, familie eller venner, så hva de har kastet bort pengene på kan man jo lure på. En ødelagt sommer, en ødelagt ferie, et ødelagt sosialt liv og en hverdag som går ut på å kjempe seg fram for å bli trodd. Er det noen som kjenner seg igjen, er vi takknemlig for innspill og kommentarer.

Om å sammarbeide om det uvirksomme - Barnevernet skaper rusmisbrukere

Fylkeslege i Østfold, Elisabeth Lilleborge Markhus bør kanskje oppdage at det såkalte barnevernet skaper rusproblemer hos unge mennesker.

Denne maktinstansen vil ødelegge det som måtte være bra i rusomsorgen.

Nå er imidlertid også rusomsorgen et tragisk kapittel i norsk historie.

Hvorfor ikke angripe adferdsindustrien mer helhetlig? Får de fleste innenfor adferdsindustrien (rusomsorg, psykiatri, barnevern etc) et klart bedre liv av alle forsøk på å endre dem gjennom tvang, psykobabbel og sosiobabbel?

Dersom innholdet i adferdsindustrien i liten grad forbedrer liv, og veldig ofte setter ned livskvaliteten, så er vel ikke samarbeid så viktig.

Å samarbeide om ting som ikke virker, er jo veldig dumt…

Ved hjelp av skattebetalernes penger lærer man skattebetalerne og barna deres at det uvirksomme virker. Og tror de det ikke, så har jo skattebetalerne mer penger makten kan bruke til slik opinionsdanning.

Det er bare å gi lønn til flere innenfor barnefjerning, rus"behandling" og psykobabbel. Dette kollektivet vil rope ut i media: Se så flinke vi er. Folk flest er ikke opplært med å være konstruktiv kritisk og si: Bevis at maktbruken og pengebruken virker. Folk flest er opplært med at staten er en velgjører. Punktum.

Min kommentar til artikkelen på denne nettsiden.

Barnevernsovergriperne - ubrukelige som motparter!

Etter hvert som forskjellig arbeid mot det såkalte barnevernet vokser frem, så vil man få forskjellige grupperinger.

Myndighetene vil prioritere de grupperingene som ligger nærmest dem selv.

Dermed kan de hevde å ha lyttet til barnevernsofrene, samtidig som de ikke trenger å korrigere kursen mye.

Det såkalte barnevernet er så til de grader på jordet, at de skader 9 av 10 barn som bortføres. LIKE ILLE SOM VED GROV VOLD ELLER VED VERRE TILFELLER AV INCEST! De som måtte reagere på denne påstanden, kan bare sette seg inn i forskningen – forskning av svært høy kvalitet.

I enda flere tilfeller skader de familiene. Å forsøke korrigere mennesker som er så til de grader på villspor, er helt urealistisk.

Skal man endre noe hos noen, så må man møte en viss minimumsgrad av
1. idealisme, moralsk eller etisk tenkning eller
2. fornuft eller logisk tenkning eller
3. empati eller medfølelse og innlevelse.

Finner man et så lavt nivå av slikt, at mennesker kan drive med systematisk ødeleggelser av barn og voksne, så er det andre metoder som må til. Da tyr man til tøffe metoder. Desverre! Det er eneste farbare vei. Beklagligvis.

Og hvorfor skal disse menneskene slippe unna, når “lommemannen” og barnemishandlere ikke skal slippe unna? Hva slags samfunn er det når maktens utøvere skal kunne drive systematiske overgrep, mens privatpersoner skal invaderes av samme makten, i jakt på overgrep. Det er en forskrudd kultur som vi må til livs.

Dialog og informasjon med makten er forsøkt i en årerekke. De driter i det. Så hva gjør man da. Jo man vender seg mot almenheten og informerer om de som driver med overgrep. Man stiller seg også fram og viser at slike som meg blir overfalt av det såkalte barnevernet – da tar de nok også deg. Man forteller at den og den ødela så og så mye.

Siden avisene ikke vil ha dette, så lager vi våre egne medier for dette. Samt bruker de midler som internett har tilgjengelig.

Slik når vi NÅ tusenvis av mennesker daglig. Dette må vokse, slik at maktpakket blir undergravt nedenfra – fra store folkemasser.

Vi er nå ca 4000 på nett. Vi trenger å bli 40000. Det blir vi ikke av å snakke til stokk døve myndigheter. Eller gjennom pene ordvekslinger med det såkalte barnevernet.

DESVERRE MÅ VI SLUTTE Å DRØMME, OG INNSE DISSE REALITETENE. VI HAR EN KNALLTØFF JOBB Å GJØRE!