Vi anbefaler også å lese på BARNAS RETT.no og forumet Redd Våre Barn
Er du i tvil om saksbehandleren din, sjekk Svartelistene (pdf dok) lenger ned i høyre marg
Her finner du “de folkevalgtes” e-post adresser og telefonnnumre
Web-Tv fra Stortingssalen direkte Database med oppslag om Medikamenter og Bivirkninger

Viser arkivet for stikkord prinsipp

RAUNDALENS ØDELEGGING AV BARN OG DEHUMANITERING AV FORELDRE

Så var det altså kommet, det regjeringsbestilte forslaget om et nytt prinsipp som skal overta for “det biologiske prinsipp”. Utredningen forsøker legitimere grove menneskerettighetsbrudd mot familiene.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2012/biologiske-prinsipp.html?id=671291

Regjeringens utreder, Magne Raundalen, er en familiefientlig ideolog, og mangler helt den intellektuelle evne til å stå seg mot tilfeldige meningsstrømninger i tiden. Intellektuelt sett er han et enkelt produkt av de familiefientlige kreftene som har rådd, siden 68-bevegelsen fikk makt.

1. NTB sin påstand om “helhetlig gjennomgang” er feil. Verken sann vitenskap eller foreldre som utsettes er tatt med.

2. Påstanden om at det er en “ekspertgruppe” er også feil all den tid de systematisk overser forskning av høy kvalitet. De pene titlene holder ikke til mer enn å gjøre de involverte til vår tids undertrykkende adel.

3. At det er et enstemmig utvalg, demonstrerer det som er hevdet, at regjeringen har valgt ut “ja-siere”. Resultatet var, som mange av oss har hevdet, avgjort på forhånd.

http://www.t-a.no/nyheter/article196089.ece

Barna og foreldrene – familiene blir lidende når man gjør slike smertfulle inngrep i familiene.

Adresseavisen skriver om at tilknytningen er viktigst. Vi som arbeider med dette er vel kjent med at tilknytning betyr ingen ting, når barna fjernes fra foreldre, men at påstått tilknytning betyr alt om det blir krav til tilbakeføring.

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1769790.ece

Slik bygger man ut kvinnelige arbeidsplasser i Norge, og gjør seg til liksomverdensmester i likestilling: Gjennom en knusing av familier som mer enn noe annet driver opp kvinnelige selvmord.

http://www.nova.no/id/2374.0

Den danske forskningen av 2011 sier:

“Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet. (…) Uanset årsagssammenhænge bidrager anbringelsen ikke – hverken når den er mellemlang eller langvarig – til at reducere en oversygelighed i en sådan grad, at de tidligere anbragte som unge voksne helbredsmæssigt befinder sig på linje med de jævnaldrende matchede unge.”

http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere_anbragte_som_unge_voksne-10248.aspx

Det er for sent å hevde at jorden er flat når det motsatte er bevist. Det gjelder Magne Raundalen, som andre. Omsorgsovertakelser er bevisligen skadelig for barna.

Marianne Skånland kommer med en bra oppsummering av hva annen forskning, statistikk og erfaring har dokumentert at følger omsorgsovertakelsene:

Det betyr, som vi vet: sterk overhyppighet av

• manglende opplevelse av lykke og mening under oppveksten, fordi barnet ikke får leve sammen med dem det har en naturgitt, gjensidig kjærlighet til og samhørighetsfølelse med,
• manglende deltakelse i slektens familieliv, med høytidsdager og begivenheter som gir fellesskap og naturlig basis for eget familieliv,
• manglende familie- og slektssamhørighet i voksen alder,
• skilsmisse og annen oppløsning av egen stiftet familie,
• aksjoner fra barnevernet som fjerner deres egne barn,
• å bli utsatt for mishandling og overgrep i fosterhjem / institusjon,
• dårlig utdannelse,
• arbeidsløshet,
• hjemløshet,
• tidlig uføretrygding,
• fysisk og psykisk sykdom,
• tidlig død, blant annet gjennom selvmord,
• alkoholmisbruk og stoffmisbruk,
• kriminalitet og fengselsstraff,
• generell opplevelse av mistilpasning og fiendtlighet overfor samfunnet.

(Sitat slutt)

http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=31812#p31812

Ingen bryr seg om skadene på foreldrene, eller om å spørre de. De er dehumanisert. De som det såkalte barnevernet har pekt på er vårt samfunns “jøder”. Raundalen står for en bedervelse av familien som man ikke har sett makan til i Norge siden folkemordet på romfolket, når Norge utryddet taterkulturen og sigøynerkulturen. Den gangen var det liksomvitenskapen biologismen som lå som grunn. Denne gangen er det den andre grøften “sosionismen” med sin miljødeterminisme, sitt sosiobabbel og psykobabbel.

Forskeren som driver “familieforskning” som av etiske grunner er ulovlig i andre land enn vårt grensesprengende Norge, opplevde følgene når hun forsket på omsorgsovertakelser:

“Da vi startet opp, gikk vi ut fra at de fleste plasseringer ville være planlagte. Men vi tok feil: Hele 80 prosent har vært akutte, forteller Baugerud. (…) Barnet må i tillegg takle reaksjoner hos foreldrene, som høylytt gråt og hulking, klamrende atferd overfor barnet, raserianfall eller besvimelse.”

http://www.apollon.uio.no/vis/art/2011_2/artikler/barnevern

Slike reaksjoner viser uutholdelige smerter som ved grov tortur.

63% av slike akuttvedtak er ulovlige, ifølge Mons Oppedal sin doktoravhandling på akutthjemlene i barnevernet. Det er lettere for det såkalte barnevernet å få gjennomslag i domstolene for de såkalte omsorgsovertakelsene om de dramatiserer og lager påstått “ny” tilknytning.

Prinsippene kan gjennomføres siden familien over flere tiår er blitt demonisert, og det såkalte barnevernet er glorifisert av fagbevegelsen, regjeringen, byråkratiet, kommunene etc, som alle forsvarer sine interesser. Familiene blir små mot all denne irrasjonelle egosentriske makten.

Forrige gang man gjorde større endringer mht omsorgsovertakelser, var når fylkesnemnda kom i 1992/93. Da økte såkalte omsorgsovertakelser med 400%. Ifjor, 18-19 år senere, ble det varslet om en klar økning i antallet unge uføre. Barnevernsbarna blir myndige.

Dette er en skam av historiske dimensjoner for barnevernspolitikken i Norge.