Vi anbefaler også å lese på BARNAS RETT.no og forumet Redd Våre Barn
Er du i tvil om saksbehandleren din, sjekk Svartelistene (pdf dok) lenger ned i høyre marg
Her finner du “de folkevalgtes” e-post adresser og telefonnnumre
Web-Tv fra Stortingssalen direkte Database med oppslag om Medikamenter og Bivirkninger

Viser arkivet for stikkord slekt

Familie og slekt ER barnevern

Det er familie og slekt som ER barnevern.

Men all den tid at fagligheten er totalt fraværende i det såkalte barnevernet, og avgjørelser er feil i over 95% av tilfellene, så har det vert en stri tørn og få ut faglighetssvakheten først. Vi er alt annet enn ferdige enda.

I tillegg så er jo det juridiske rundt barnevernsinngrep helt på jordet.

(Ang. faglighet: At noe virker til det bedre for barnet, er ikke nødvendigvis godt nok faglig, om andre metoder hadde virket så mye bedre for både barnet og flere parter, og krevd mye mindre pengebruk og maktbruk. Her kommer “storfamilie” og slekt inn i bildet.)

Det interessante er at det finnes mye kvalitetsforskning (vitenskapelig målt) om mangt og mye. Det er jo slik at bondevettet vannes ut av vansinnet som påprakkes en kultur. Og da kan kvalitetsforskning som kan stå seg i hundreder av år, være et godt kart å orientere seg etter. Slikt må vi samle og spre. Opplevelsen av at ditt og datt er si og så, er jo sjeldent like god som overbevisningen er sterk.

Angående vitenskap av høy kvalitet, så finnes det god antropologisk/sosiologisk forskning om mor/barn-forhold, familie. Interessant er også psykologi som forsker på mennesket i en antropologisk eller historisk kontekst. Man trenger løfte blikket bort fra vår stadig mer avvikende kultur, for å finne de beste prinsipp for menneskelig levesett.

Tilbake til familie og slekt: Jeg har ymtet frempå at man snart må lage en eller annen kampanje eller mer eller mindre samorganiserte ytringer rundt dette med familie og slekt som barnevern. Samt mottrykk mot propagandaen om at familien ikke fungerer. Familien er fantastisk. Dette for å vise at det finnes alternativ til barnevernet og at det er utrolig vanskelig å bli bedre enn selv de påstått dårligste familier. Fordi mennesket er et familievesen, som på gruppenivå først og fremst knytter sosiale bånd til storfamilien. Deretter resten av samfunnet.

Det vil ha en pedagogisk effekt på mange, med tanke på å få flere til å gå mot overgrepssytemet man nå har.