Vi anbefaler også å lese på BARNAS RETT.no og forumet Redd Våre Barn
Er du i tvil om saksbehandleren din, sjekk Svartelistene (pdf dok) lenger ned i høyre marg
Her finner du “de folkevalgtes” e-post adresser og telefonnnumre
Web-Tv fra Stortingssalen direkte Database med oppslag om Medikamenter og Bivirkninger

Viser arkivet for stikkord ukulturpressenorigobarnevernbarnfamiliebarnevernsovergreppolitikkmakt

Origo vil vite hva jeg synes om dem – du verden    

  
Det er innløpet en melding i min meldingsboks. (Den har vel dere andre også fått.)
  
Origo vil nemlig ha min hjelp. Jeg skal fortelle dem hva jeg synes om dem. Jeg pleier i liten grunn å ta bryet med å svare andre enn dem jeg tror kan tenkes å gjøre noe nyttig som resultat, men tok et par minutter til det denne gang. Så her er meldingen og et svar jeg har sendt dem. Det faller neppe i smag, men er vel relativt svakt i forhold til origos handlemåte overfor barnevernsofre flest.
  
•••
Melding inn (til meg)
•••

Øyvind Rostad
torsdag 11. desember kl 16
  
Hei!
Vi trenger å vite mer om hva dere tenker om Origo. Derfor har vi laget en kort spørreundersøkelse som vi håper du har tid til å svare på. Det er både spørsmål om selve tjenesten og noen ting som annonsørene våre lurer på. Undersøkelsen er helt anonym og tar bare noen få minutter. Du finner spørrundersøkelsen her
Med venlig hilsen
Øyvind Rostad, daglig leder i Origo.no
PS! Noen av dere får denne meldingen to ganger, fordi den første meldingen inneholdt feil lenke. Dette beklager vi dypt og håper at du fortsatt vil vurdere å hjelpe oss!
  

•••
Melding ut (fra meg)
•••
  
Nei, jeg vil naturligvis ikke hjelpe dere. Dere har sjikanert meg, løyet til meg, løyet om meg, hindret den informasjon jeg og andre har brakt i innlegg fra å komme frem, latt frekke og uvitende spirrevipper som har makt i styringen av origo, opptre høyst utilbørlig overfor ikke bare meg men enda verre: overfor mennesker som er kommet ille ut fordi myndighetene har sparket dem over ende. Dere slutter dere til myndighetene som naturligvis forakter dem de selv har mishandlet.
  
Med en hilsen helt uten aktelse,
Marianne Haslev Skånland


Vi anbefaler våre medlemmer å gå til Forumet- Redd Våre Barn