Vi anbefaler også å lese på BARNAS RETT.no og forumet Redd Våre Barn
Er du i tvil om saksbehandleren din, sjekk Svartelistene (pdf dok) lenger ned i høyre marg
Her finner du “de folkevalgtes” e-post adresser og telefonnnumre
Web-Tv fra Stortingssalen direkte Database med oppslag om Medikamenter og Bivirkninger

Mona Lygre- tidligere leder og grunnlegger av gfsr, om Norsk barnevern

FÅ SNØBALLEN TIL Å RULLE!

Hver demonstrasjon mot barnevernsovergrep vekker nye mennesker. Arbeidet på nett med forum, facebookgrupper, Youtube o.a. vekker nye mennesker.

DET er hva vi holder på med: AKTIVERER FLERE MENNESKER.

"TORE PÅ SPORET"

Det er budskap i mangt og mye. Og noen budskap er om tragedier. Da skal man helst være stille for fredens skyld, mens de som taper freden for tragedien får tidd ihjel sine liv.

Nylig fikk vi vite fra våre kontakter i India at de skulle ha en stor konferanse om adopsjonsindustriens overkjøring av familier, hvilket fører til illegale adopsjoner, også til “våre” land. Jeg tror vi trenger gråte der lidelsen begynner istedenfor der den avsluttes med mer eller mindre “happy end”? Som i “Tore på sporet”.

Ytringsfrihetsfientlige Norge - Nye lover på gang

I Norge er det kultur for å gå mot ytringsfriheten. Det viser dommene i Strasbourg, hvor Norge dømmes for brudd på ytringsfriheten.

I nyttårstalen sin, sa Statsministeren følgende:

10 punkter mot barnevernsgalskap

STJEL”, legg til egne punkter og DEL.

Det er mange måter å forstå at å ikke betone familie er farlig. Eller å forstå at det såkalte barnevernets prioriteringer er farlige.

TRE BEVIS MOT TILKNYTNINGSTEORIENE

(Bevis 1:) Omtrent hver mor som har født har opplevd tilknytning til barnet MED DET SAMME. Tilknytningsteoriene sier at tilknytning er noe som LAGES og ikke noe som ER. Men den ER der fra første stund.

(Bevis 2:) Tilknytningsteoriene kan heller ikke forklare de ofte rørende gjensyn mellom barn som har vert adopterte og deres biologiske foreldre.

FN fratar Norge status som menneskerettighetsnasjon

Som ventet tar norsk media lett på at Norge har dummet seg ut for hele verden. Jeg kan ikke tolke den årelange ignoransen vi finner i media på annen måte enn at media er FOR Norges brudd på menneskerettighetene.

Det er en politikk media har tro på, og velger formidle til det norske folk, framfor å informere.

Ta abort, ellers...!

En velkjent problemstilling er at det såkalte barnevernet gir kvinner beskjed om å ta abort. Om ikke tar de barnet. Dette fører til stor fortvilelse, sammenbrudd, selvmord etc.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/11/25/143942.htm

Skades fosterbarn av foreldrenes skriving på nett?

“Bør foreldre som er urettmessig fratatt sine barn av barnevernet og nektet å treffe dem, la være å skrive om saken på facebook?” Dette spørsmålet ble stilt på Facebook, av en av de svært mange foreldre som informerer om sin tragiske barnevernsak.

Les mer…

Raundalen: Foreldre er farlige for sine barn!

Psykologi må settes inn i en antropologisk og historisk ramme, alá “Hvordan har barn vokst opp i alle tusen år?”.

Psykolog Magne Raundalen er stadig i media og forteller hvor elendige foreldre er. For det meste er han totalt på jordet og lever av kunstig oppkostruert psykobabbel. Nylig var han i media og advarte mot at foreldres bruk av mobiltelefoner og sosiale media skader barna.

Barnefjerning bygd på sirkelargumentasjon

Sirkelargumentasjon handler om at konklusjonen ER argumentet som ikke etterprøves. Siden konklusjonen tilsynelatende bygger på noe, gir det illusjonen av å være solid. Hvilket gjerne tilfredstiller de med samme overbevisning, likegyldige eller dumme.

Les mer

Hvordan verdsetter forskningen fosterforeldre?

Rolf Borgos, Leder av Norsk Fosterhjemsforening i Oppland skriver i VG om at han synes fosterforeldre bør verdsettes høyere i form av penger i nåtid og framtid.

I 2011 hadde man sjekket mange tusen barnevernsbarn i dansk forskning. Disse ble sammenlignet med barn under samme forhold, men eneste forskjell at kontrollgruppen ikke hadde opplevet omsorgsovertakelse. I Sverige sammenlignet man barn som ble fjernet, med hjemmeværende søsken. I denne undersøkelsen var barna i stabile forhold og ble ikke behandlet som pakker på avveie som sendes hit og dit og stadig er på vei mot nye adresser – som vanlig er for fosterbarn i Norge.

Barnevernskritiske artikler fra norske i Pravasi Today - II

To av de aller mest faglig kompetente kritikerne av pervertert ikke-fungerende barnevern har fått inn artikler i engelskspråklige Pravasi Today i India. Artiklene har det beste faglige nivået og handler om “systemfeil” og de faglige svakhetene. En del av dette er typiske for mye mer enn Norge eller Norden og mer eller mindre felles for den vestlige verden.

Dr Åge Simonsen skriver om manglene i metode og viser at barnevernet med sine metoder ikke har nubbesjans til å avsløre barns prognoser. De agerer imidlertid som om de kan det, og DET går selvsagt galt. De faglige manglene er i hovedsak internasjonale. Han skriver også om hvorfor dette har en rasistisk slagside og rammer flere utlendinger sammen med norske som er anderledes.

Barnevernskritiske artikler fra norske i Pravasi Today - I

I kjølvannet av India-saken hvor tusenvis av indere demonstrerte mot norsk barneverns konfiskering av to indiske barn, er vi flere som har jobbet opp mot India og indisk media.

Resultatet er flere engelske artikler fra Norden, som belyser barnevernsproblematikken primært i Norge og de nordiske velferdsstater.

Antipsykiatri og antipsykologi

Det har alltid vert antipsykiatriske og antipsykologiske bevegelser.

Det såkalte barnevernet henter mye av sin liksomfaglige kraft fra psykologi og psykiatri. Mange er de som har fått knust sine familier av psykobableres utredninger.

DU GLEMMER IKKE JENTAS SKRIK!

Den hjerteskjærende videoen er lagt på nett av den danske avisen Politiken.

http://politiken.dk/poltv/ECE1644165/se-kommunens-voldsomme-tvangsflytning-af-11-aarig/

En sjelden god artikkel!

Etter India-saken, og den voldsomme mediastormen det gav i India og over hele verden, fra USA til Russland og fjerne Østen, så er det en del forskere og fagfolk som gransker Norge.

India-saken finner man “alt” om her:

Stavanger Aftenblad er sterkt imot ytringsfrihet

Stavanger Aftenblad hadde en del intervjuer i forbindelse med at skulle ha en serie om barnevernet og motstanden mot det såkalte barnevernet. Undertegnede ble også intervjuet. Kanskje noen husker at jeg var frampå, på internett, og anbefalte folk å si opp abonnementet på denne relativ unyttige papiravisen som stadig skriver til favør for familieovergripere i det såkalte barnevernet og politiet. Jeg skrev da også til en eller flere av journalistene, at jeg anbefalte folk å si opp abonnementet.

Seriøse journalister ville vert interessert i forskning av høy kvalitet om barnevernet, om empiri eller objektiv kunnskap. Nå virker det som om Stavanger Aftenblad tror at objektiv kunnskap er å høre diverse synserne si sitt. Litt babbel fra barnefjernere, litt babbel Reidar Hjermann og litt tilsvar fra de som mener barnevernet er på jordet, osv. Denne sausen tror de tydeligvis det hele handler om.

VERDENS STØRSTE SAMLING AV FORSKNING RELATERT TIL BARNEVERN

Arbeidet flere med meg driver, Redd Våre Barn, vokser og utvikler seg. I forskningsforumet er det nevnt kanskje nærmere 150 (153 debatter/tråder) forskningsprosjekt eller forskningsartikler som knuser barnevernets ideologi og påståtte faglighet. Her har undertegnede og flere samlet forskning i over seks år. Språket vi presenterer det i, er enkelt og folkelig slik at det ikke skal være for vanskelig.

http://r-b-v.net/forum/viewforum.php?f=9

Internasjonal barnevernsak skjules i Breivik-saken

Rettssaken til den internasjonalt mest kjente norske barnevernsaken, skal skjules av rettsaken mot Breivik. Disse rettssakene vil gå omtrent samtidig.

Les mer…

Tragedier, tabu, tro

Det er tankevekkende og trist å se en så innholdsløs debatt om barnevern som etter Nina Witoszek kronikk Godhetens tyranni. Barnevern er overbevisningens arena hvor man proklamerer sin tro.

Les mer…

Nordmenn er ignorante og likegyldige

- Det som gjør meg mest rasende er at folk flest tillater barnevernet å vokse og få gjøre som de vil!

Omtrent slik ytret en aktivist mot barnevernsovergrep seg til meg.

Barnevern og menneskerettigheter

Nesten fire år (mai 2000) etter at Norge, og barnevernet, led kraftig nederlag ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har barnevernet ennå ikke bøyd seg for dommen. Likevel fikk barnevernet senest i februar i år fikk full støtte fra politisk hold.

Note: I skrivende stund den 10. mars 2012- altså 16 år senere, har såkalt barnevern og Norske myndigheter fortsatt ikke respektert kjennelsen fra Strasbourg og fortsetter å ignorere den som om den ikke finnes!

Barnevern

Følges av 79 medlemmer.

Om Sonen Barnevern

Her tar vi opp og belyser hvordan barnevernet og deres støtteaktører påvirker samfunnet, rettsikkerheten for barn og familier spesiellt.
- samfunnsøkonomiske aspekter
- aktørenes utøvelse i lys av pedagogiske prinsipper, lover, regler, Norsk og Internasjonal lovgivning.

Dette er altså TEMA for denne sonen.
Les våre Retningslinjer

Velkommen til sonen!

Vær snill å lese igjennom orienteringen nedenfor. Sonen ‘Barnevern’
er ikke en helt vanlig sone der en kan skrive og debattere hva som
helst; den er spesiell og målrettet. Retningslinjene og forklaringen
på dem:

•••••
Retningslinjer for sonen ‘Barnevern’ på origo
•••••
Sonen er åpen bare for innlegg og kommentarer som angår barnevern og
andre emner som har en viss tilknytning til det, som for eksempel
ytringsfrihet, sakkyndighet eller rettsordningen.

Sonen ‘Barnevern’ er først og fremst til for å bringe ut informasjon
til og på vegne av alle dem som lider under skadelige handlinger fra
barnevernets side. Disse meningene og disse menneskene slipper nesten
ikke til i alminnelig presse og media, og der de gjør det, blir de
motsagt og omtrent overdøvet av propaganda fra barnevernet, andre
myndigheter og den dårlig informerte folkemeningen. Mange har vært
regelrett forfulgt og utsatt for usannheter fra barnevernets side i
årevis, har møtt likegyldighet og mistro og motarbeidelse fra andre
myndigheter og politikerne, og har vært hindret i å få sin sak
offentlig kjent. Derfor skal barnevernets ofre, deres erfaringer og
beretninger, og informasjon om f.eks forskning som belyser dette, ha
et fristed her i ‘Barnevern-sonen’.

Sonen er ikke åpen for barnevernets propaganda, eller for utenkende
entusiasme for at barnevernet skal ‘gripe inn’ og løse ‘problemer’.
Vi barnevernsofre og barnevernskritikere vet altfor godt at: a)
barnevernets tilsynelatende gode prinsipper og påstander dekker over
en høyst skadelig praksis, b) deres ‘tiltak’ gjør vanskelige
situasjoner langt verre og skaper tragiske saker der det i
utgangspunktet ikke eksisterte problemer før barnevernet gikk inn, og
c) resultatet av barneverns’omsorg’ er direkte ødeleggende – det
fører et sted mellom halvparten og tre fjerdeparter av alle som
tilbringer tid under barnevernet, direkte ut i tragedie og noen
ganger død. Origo-sonen ‘Barnevern’ vil derfor ikke bli tillatt fylt
opp med de vanlige argumentene fra barneverns-entusiaster eller med
henvisninger til solskinnshistorier om hvordan barnevernet har reddet
enkelte barns liv og fremtid. Vi tviler slett ikke på at slike saker
finnes, men de får fri publisitet i vanlige media og skal ikke
bringes inn her som en slags motargument rettet mot alle dem som har
opplevet at barnevernets makt over dem har ødelagt deres liv.

Men sonen er åpen også for mennesker som i utgangspunktet er
uvitende, hvis de er interessert i å få vite mere om barnevernets
virkelighet. Det er fullt mulig å komme med ekte spørsmål i
kommentarer eller innlegg, men ikke med gjentatte påstander om at
barnevernet er så og så bra og foreldre så og så dårlige eller
mistenkelige eller unyanserte eller useriøse.

Vertene i sonen ‘Barnevern’ står fritt til å godta eller avvise
ethvert postert innlegg, og er ikke forpliktet til å gå i noen
diskusjon med skribenter eller andre medlemmer om sine avgjørelser.

Disse reglene er utarbeidet for at sonen ikke skal komme inn i den
bakevjen vi så ofte ser i helt åpne debatter om barnevern, hvor
barnevernets forsvarere og støttespillere har det med å postere
igjen og igjen tendensiøse påstander og aggressive, rhetoriske
spørsmål som de nærmest forlanger at barnevernskritikerne skal stå
skolerett og besvare, hvoretter barneverns-entusiastene uttrykker
nedlatende forakt og kritikk av barnevernsofrene. De som skriver i
sonen, aksepterer ved sitt medlemskap at de vil holde seg til
retningslinjene.

Hilsen
vertene i sonen ‘Barnevern’ Mer om sonen

Origo Barnevern er en sone på Origo. Les mer